El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Tramitació certificat per comercialització d'estades turístiques en habitatges

 

El BOIB de 28 de juliol de 2018 publica l'aprovació definitiva del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics.

L’Ajuntament de Pollença, a partir de dia 30 de juliol en tots els seus registres (Oficina d'Obres -3er pis de l'Ajuntament-, OAC de Pollença, OAC del Port de Pollença), estarà a disposició de la ciutadania per tal de facilitar i agilitar la tramitació del CERTIFICAT MUNICIPAL DE ZONA APTA per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges. En cas de dubtes sobre els immobles que s'hagin de resoldre verbalment recomanam adreçar-se al registre de l'Oficina d'Obres.

Aquest document que proporciona l'Ajuntament és un dels necessaris per a poder adquirir places turístiques, conforme a la delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial (ETH).

Per fer la sol·licitud tant se pot fer servir la instància genèrica com l'específica per facilitar la sol·licituds que podeu trobar adjunta.

És molt important adjuntar la REFERÈNCIA CADASTRAL a la sol·licitud per tal d'agilitar el tràmit. Aquesta dada es pot localitzar als rebuts de l'IBI o bé en el visor del Cadastre 

L'expedició del certificat està sotmès a una taxa de 75€, com tots els certificats de caire urbanístic que s'haurà de fer efectiva mitjançant ingrés bancari.

Documents: