→Oficina electrònica

El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de català

 

PROVES DE CATALÀ NIVELLS A2, B1, B2, C1, C2 i LA

Direcció General de Política Lingüística

Convocatòria de gener de 2017

Inscripció
Del 2 al 16 de novembre de 2016 (ambdós inclosos)

Lloc
Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Pollença. Ccarrer del Calvari, 2 (primera planta) de dilluns a divendres de les 11.30 a les 14.30 hores. Tel. 971530108 (ext. 117) Per Internet a l’adreça http://dgpoling.caib.cat

Data de les proves escrites
Dia 28 de gener: certificats B1, C1 i LA
Dia 4 de febrer: certificats A2, B2 i C2

Data de les proves orals
Dia 11 de març (tots els nivells)

Llocs de les proves
Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Ciutadella, Eivissa i Formentera.

L’hora i el lloc en què es faran les proves escrites i orals es publicaran al web http://dgpoling.caib.cat