El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Proves de català - Convocatòria de maig de 2018

 

PROVES DE CATALÀ NIVELLS A2, B1, B2, C1, C2 i LA

Direcció General de Política Lingüística

Convocatòria de maig de 2018

Inscripció
Del 14 al 27 de març de 2018 (ambdós inclosos)

Lloc
Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Pollença
carrer del Calvari, 2 (primera planta)
de dilluns a divendres de les 11.30 a les 14.30 hores.
Tel. 971530108 (ext. 117)

Per Internet a l’adreça http://dgpoling.caib.cat

Data de les proves escrites
Dia 17 de maig: certificat B1
Dia 22 de maig: certificat B2
Dia 26 de maig: certificats C1 i C2
Dia 29 de maig: certificats A2 i LA

Data de les proves orals
Del 10 al 15 de setembre

Llocs de les proves
Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Maó, Eivissa i Formentera.

L’hora i el lloc en què es faran les proves escrites es publicaran el 10 de maig al web http://dgpoling.caib.cat

L’hora i el lloc de les proves orals es publicaran el 4 de setembre al web http://dgpoling.caib.cat

Documents: