El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Premis Pollença de Literatura 2019

 

Presentats a Can Llobera els Premis Pollença de Literatura 2019 (X Premi Pollença de Narrativa i IX Premi Pollença de Poesia) convocats per l’Àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Pollença.

El jurat del X Premi Pollença de Narrativa format enguany per Ramona Pérez Santiago, Joan Pons Bover i Silvana Vogt, un cop efectuada la valoració dels vuit originals presentats, acordà, per majoria, concedir el premi a l’obra El futur no és el que era de l’eivissenc Joan Mayans Planells.

Sobre l’obra guanyadora:

La novel·la El futur no és el que era ens presenta uns personatges insatisfets, immersos en la crisi dels quaranta, decebuts amb el destí familiar i laboral al qual els ha portat la vida. I inicialment ho fa de forma divertida i fins i tot tendra, tot i que ben aviat aquest to amable es capgira cap a un de més àcid i incisiu que ens mostra les contradiccions dels personatges i les seves misèries. La infidelitat apareix a la novel·la en totes les seves formes, i la manera de tractar-la traspassa els convencionalismes per portar els quatre protagonistes de l'obra cap a territoris inesperats i no exempts de crueltat i violència.

Pel que fa al IX Premi Pollença de Poesia, els membres del jurat Catalina Coll, Teresa Pascual i Antoni Xumet Rosselló, després de valorar les catorze obres presentades, acordaren per unanimitat que l’obra guanyadora fos Mentre mastegues la matèria d’Elm Puig Mir.

Sobre l’obra guanyadora:

De tendència filosòfica i fins i tot metafísica, Mentre mastegues la matèria és una obra que destaca per la seva profunditat sense esdevenir un tractat hermètic i indesxifrable. Amb un llenguatge selecte i un ritme àgil i acurat, la seva lectura ens apropa a una poètica que traspua maduresa, intensitat i bellesa a parts iguals

Cal assenyalar que el nombre d’originals presentats ha minvat respecte d’anys anteriors, però també podem dir que es tracta d’una tendència general. Esmentar que la procedència ha estat ben diversa atès que n’han arribat d’arreu dels Països Catalans, i tot i que la majoria de les obres ens han arribat de Catalunya, especialment en la modalitat de poesia, en aquesta edició s’ha comptat amb la participació de nombrosos autors de les Illes Balears.

Pel que fa a la dotació econòmica, la del premi de narrativa és de 5.000€ i la del de poesia és de 2.500€, assumides ambdues per l’Ajuntament de Pollença, el qual ha manifestat la seva satisfacció per l’acollida que ha tengut l’edició d’aquest esdeveniment literari, alhora que agraeix la participació de totes aquelles persones que el fan possible.

Imatges: 
Premis Pollença de Literatura 2019