El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Fira 2015

El període per presentar les sol·licituds és de dia 1 de setembre fins dia 30 d’octubre

Per poder demanar un lloc a la Fira de 2015, heu de seguir les següents instruccions:

  1. Emplenar tots els camps de la sol·licitud.

  2. Emplenar la declaració responsable.

  3. Adjuntar fotografia de la parada tal i com quedarà col·locada el dia de la Fira.

  4. Adjuntar fotografia del producte.

  5. Adjuntar fotocòpia del DNI o Targeta de residència.

  6. En cas que disposeu de carta de Mestre Artesà o Artesà, també l’heu d’aportar.

Una vegada tengueu tota la documentació preparada, heu de presentar-ho al Registre General d’Entrades, personalment o bé per correu ordinari (l’horari del RGE és de dilluns a divendres de 8,30 a 14,30 hores). La direcció per enviar per correu és la següent:

Ajuntament de Pollença
c/ Calvari, núm. 2
07460 Pollença

A partir del dia 26 d’octubre fins el dia 10 de novembre, podeu telefonar per saber si heu estat admesos, i si es així, venir a saber el lloc i pagar la liquidació.
Per saber el lloc que us han adjudicat, haureu de venir a l’edifici de la Torre (davant el Claustre de Sant Domingo) de les 10,00 a 14,00 hores de dilluns a divendres.

Si teniu qualque dubte o necessitau més informació, podeu cridar al telèfon 971.533111 o 663.876656 i parlar amb na Leni.