El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Concessió del Títol de Fill Il·lustre de la Villa al Sr. Guillem Bestard Cànaves

 

Obertura del termini d'exposició pública de l'expedient 2018/742 - Secretaria 2018/45 per a la proposta  de concessió del Títol de Fill Il·lustre de la Villa al Sr. Guillem Bestard Cànaves.
El dit expedient romandrà a la secretaria d'aquest Ajuntament des del dia 8 al dia 29 d'octubre (ambdós inclussivament) pe tal que pugin ser formulades al·legacions i/o suggeriments.