El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Obertura del termini d'exposició pública de l'expedient 114/2017 per a la dedicació d'un carrer al Sr. Pere Josep Cànaves Salas, fill il·lustre de la Vila

El dit expedient romandrà a la secretaria d'aquest Ajuntament des del dia 8 de maig al dia 25 de maig (ambdós inclussivament) pe tal que pugin ser formulades al·legacions i/o suggeriments.