El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Aprovació inicial de modificació de crèdit 20-2019 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals

Publicació web 01 10 2019

Document adjunt: