El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Alteració de la qualificació jurídica del domini públic de part dels terrenys del bé immoble de titularitat municipal que pertanyen a la finca Can Cunill en la part qualificada com urbana