El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Carpetes >> Taxis

Taxis

Documentació a aportar
· Instància del sol·licitant
· Justificant mecanic avaria cotxe oficial
· Lloguer vehicle substitució fotocopia contracte

Documentació a aportar
· Instància sol·licitant carnet conductor taxi núm. ______
· Compromís del propietari de la llicència del taxi concret, de presentar contracte i alta SS.
· Fotocòpia del DNI
· Fotocòpia del carnet de conduir en vigor
· Dues fotos de carnet
· Certificat mèdic.
· Liquidació 7,00€ (3.4)

Documentació a aportar
· Instància del sol·licitant
· Fotocòpia del carnet de conduir en vigor
· Dues fotos de carnet
· Carnet de conductor de taxi original
· En cas de canvi de núm. de taxi, contracte i alta SS del nou taxi
· Liquidació 7,00 € (3.4)

Documentació a aportar
· Sol·licitud
· Còpia fitxa tècnica i permís de circulació nou vehicle
· Original llicència municipal
· Liquidació 13,00 € (art. 6 epígraf 2n Ordenança 07)
· (Revisió Policia Local es farà una vegada entregat l’anterior)

Subscriure a RSS - Taxis