El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Estades esportives d’estiu

  • 971 53 39 90 (oficina Pollença)
  • Horari de l’oficina: de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h
    971 86 52 12 (oficina Port de Pollença)
  • Contacte: esports@ajpollenca.net
  • Horari de l’oficina: de dilluns a divendres de 8:00 a 13:30h
     

A qui va dirigida aquesta activitat?

A infants d’entre 4 i 12 anys

Quina durada tenen les estades d’estiu?

Des de la darrera setmana de juny fins a la primera setmana de setembre.

On es fan les estades?

Al Poliesportiu de Pollença i al Poliesportiu del Port de Pollença.

Quines activitats realitzen?

Bicicleta, psicomotricitat, jocs aquàtics, jocs esportius, tennis, activitats d'aventura, excursions, jocs a la platja, música, reciclatge, cavalls, espai de recreació, tallers...

Quina dinàmica tenen?

08:30 a 09:00 h Entrada (possibilitat de servei de guarderia a partir de les 7:30h)

09:00 a 13:00 h Activitats segons programa

13:00 a 13:30 h Recollida

13:30 a 15:30 h Menjador

Hi ha servei de menjador?

Sí hi ha servei de menjador diari a les estades durant les activitats d'estiu per als infants que es vulguin quedar a dinar. També hi ha la possibilitat que l’infant dugui el seu menjar, en aquest cas hauran d'avisar el seu monitor.

Quins preus tenen?

Puc pagar per quinzenes?

Sí per apuntar-se a una quinzena l'import ser・la meitat del preu de l'opció escollida més un 10%

Puc apuntar el meu fill/a només a la setmana de juny o de setembre?

Per assistir a les estades d’estiu la darrera setmana de juny, és obligatori inscriure’s almanco a una quinzena de juliol.

Per assistir a les estades la primera setmana de setembre, és obligatori inscriure’s almanco a una quinzena d'agost.

Com puc fer les inscripcions?

Per inscriure’s primer cal fer arribar el full d'inscripció corresponent a les oficines de l'àrea d'Esports de l’Ajuntament de Pollença. Desprès heu d’efectuar el pagament mitjançant targeta a les oficines de Pollença i del Port de Pollença, ingrés bancari a les oficines de la Caixa d'Estalvis de Pollença Colonya (demanau abans el full de pagament a les oficines).

Important

Dates d'inscripció: empadronats al municipi de Pollença del 20 al 30 de maig. Altres interessats del 3 al 14 de juny.

Tendran prioritat els infants de pares/mares/tutors legals empadronats al municipi de Pollença a principi d'any ja que aquesta és una activitat, en part, subvencionada per l'Ajuntament. (segons termini d'inscripció)

Una vegada fet el pagament no es farà cap devolució llevat que s'acrediti amb justificant oficial un motiu de força major (justificant mèdic per malaltia, accident fortuït...) si es reclama la devolució per motiu de causa major sols es retornarà el 80% de l'import.